Algemene richtlijnen beursdeelname

Aansprakelijkheid
Ahoy Rotterdam is niet verantwoordelijk voor beschadigingen aan de stand en/of artikelen van de exposant. Ahoy Rotterdam aanvaardt evenmin enige aansprakelijkheid in welke vorm dan ook. De mogelijkheid bestaat u collectief te verzekeren tegen brand en diefstal/inbraak.

Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden, zoals vermeld op de achterzijde van het door u getekende deelnameformulier, zijn van toepassing.

Brandweervoorschriften
Brandveiligheidsbepalingen ten aanzien van standbouw en het exposeren in Ahoy Rotterdam.

1. Voor de bouw en de (aan)kleding van standwanden alsmede voor decoratiematerialen mogen geen licht brandbare stoffen en materialen worden gebruikt. Onder deze stoffen wordt verstaan: hout, alle bestaande soorten jute, papier, karton, riet en kunststoffen.
2. Bij de toepassing van brandbare weefsels ten behoeve van de (aan)kleding van standwanden en plafonds dienen deze brandwerend te zijn geïmpregneerd. Een certificaat van de geïmpregneerde materialen dient te allen tijde op de stand aanwezig te zijn. Het impregneren kan uitgevoerd worden door Bolderdijk Brandpreventie, telefoonnummer: 020 - 549 13 13.

3. Zonder voorafgaande toestemming van Ahoy Rotterdam, de brandweer en de organisatie is het niet toegestaan om met open vuur te demonstreren op stands. Onder open vuur wordt verstaan: kaarsen, waxinelichten, kachels, haarden.

4. Voedselbereiding
Indien men op een stand gebruik wil maken van een oven, bakplaat, of frituur is één gasfles per toestel toegestaan. De voorkeur gaat uit naar het gebruik van elektrische apparatuur.
· Overige gasflessen (voorraad) dienen buiten de hallen te worden opgeslagen; locatie in overleg met de organisatie.
· Alle gasflessen dienen voorzien te zijn van slangklemmen, reduceerventiel en goedgekeurde slangen.
· Indien er geen afzuiginstallatie is, dient dit in verband met geuroverlast, gemeld te worden bij de organisatie.
· Bij alle activiteiten dient een brandblusser aanwezig te zijn en bij het frituur een branddeken.
· Flamberen is toegestaan mits de stand niet voorzien is van een plafond.
Voedselbereiding tijdens de beurs/het evenement dient bij de organisatie te worden aangemeld en is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de organisatie.

5. Voor het exposeren van toestellen met ioniserende straling of radioactieve bronnen dient de exposant contact op te nemen met de organisatie. De organisatie zal in overleg met de brandweer en de arbeidsinspectie bepalen onder welke voorwaarden men mag exposeren. De exposant dient een vergunning ingevolge de Kernenergiewet in zijn bezit te hebben. Deze vergunning dient aangevraagd te worden bij het daarvoor verantwoordelijke Ministerie.
Bij gebruik van een spuitinstallatie dient men rekening te houden met eventuele giftige spray/gassen. De exposant dient hiervoor goedkeuring aan te vragen bij de organisator.

6. Bij de toepassing van laserlicht mag de energie van de lichtbundel niet meer dan 2,5 mW/m2 bedragen. Bij een groter vermogen dient de lichtbundel volledig te zijn ingekapseld.

7. Het exposeren van motorvoertuigen, waaronder wordt verstaan voer- en vaartuigen is binnen de gehele accommodatie niet toegestaan. De exposant kan een ontheffing aanvragen bij de organisatie. Indien er ontheffing wordt verleend moet de brandstoftank geheel of vrijwel leeg zijn en de brandstoftank dient afsluitbaar te zijn. Tevens dienen de accuklemmen losgekoppeld te zijn van de accu. Er is een tankstation op ca. 1 km afstand van Ahoy Rotterdam.
8. Bij solderen en/of lassen op de stand dient de vloer en het plafond van de stand geïmpregneerd te zijn.

9. De exposant mag zonder schriftelijke toestemming van de organisatie punt 1 t/m 8 niet uitvoeren.

10. De brandveiligheidsbepalingen worden ter plaatse gecontroleerd door de gemeentelijke brandweer. Bij twijfel aan de veiligheid van de toe te passen en of te exposeren materialen en artikelen dient contact opgenomen te worden met de organisatie.

11. De exposant is verplicht alle aanwijzingen die hem door de organisatie of namens Ahoy Rotterdam, de brandweer en overige overheidsinstanties wordt opgelegd te volgen.

Chemisch afval
Mocht u chemisch afval hebben, dan dient dit te worden gemeld bij de organisatie.
Vervolgens zullen voor rekening van de aanbieder de juiste maatregelen worden getroffen voor de afvoer ervan.

EHBO
De EHBO-post is gelegen in de Plaza van Ahoy Rotterdam. Voor hulp kunt u zich direct bij hen melden.
In geval van noodsituaties dient u ook direct contact opnemen met de EHBO-post. Zij zullen contact opnemen met de portier en betreffende noodhulpdiensten. De EHBO-post is telefonisch te bereiken via 010-2933 410.

Flyeren/Sampling
Het is zonder toestemming van de organisatie niet toegestaan in de gangpaden folders, flyers, brochures of relatiegeschenken, etc. uit te delen. Voor promotionele activiteiten kunt u contact opnemen met Marit Wüst, via telefoonnumer 010 - 293 32 08 of per e-mail m.wust@ahoy.nl.

Gangpaden
Gangpadoverschrijdende standbouw is niet toegestaan. Daarnaast verzoeken wij u uw activiteiten tot uw standruimte te beperken en dus displays en producten binnen uw stand te houden. Zo hindert u de doorstroming van bezoekers niet en bevordert u de veiligheid van exposanten en bezoekers.

Gebruik van diesel aangedreven voertuigen (dieselemissie - roetfilters)
Binnen Ahoy Rotterdam is het niet toegestaan om met diesel aangedreven voertuigen (waaronder ook heftrucks en hoogwerkers) zonder roetfilter in de hallen te rijden/werken.
Halhoogte

De hoogte in Hal 1 bedraagt 12 meter (onderkant spant) en de hoogte in Hal 2 t/m 6 bedraagt 8,7 meter (onderkant spant).
Op sommige locaties is het niet mogelijk om hoger te bouwen dan 2.70 meter in verband met ballustrades. Informeert u hierover altijd de organisatie.

Koken, bakken en/of frituren
Koken, bakken en/of frituren in de stand is alleen toegestaan na overleg met de organisatie. Indien u een van deze zaken op uw stand gaat organiseren kunt u contact opnemen met Marloes van den Heuvel,m.vandenheuvel@ahoy.nl. Niet aangemelde activiteiten kunnen door de organisatie worden verwijderd.

Legionella reglement
Voor wie:
Dit reglement is van toepassing voor iedereen die binnen Ahoy Rotterdam exposeert en daarbij water gebruikt.
Waarom:
Dit reglement dient ter voorkoming van legionellagroei en -verspreiding bij Ahoy Rotterdam. Doel is een mogelijke uitbraak van Legionellose ("Veteranenziekte") te voorkomen.
Algemeen:
Het vernevelen van water is ten allen tijde verboden. Het exposeren met open, stromend of sproeiend water is verboden, tenzij aan de navolgende voorwaarden wordt voldaan:

Bedrijven die gebruik willen maken van water, op welke manier dan ook, zijn verplicht dit te betrekken bij Loodgieters- & Installatiebedrijf D. van der Laan B.V. (verder te noemen Van der Laan). Het water wordt door Van der Laan alleen betrokken uit het leidingstelsel van Ahoy Rotterdam. Uitgezonderd van een verplichte wateraansluiting zijn exposanten die gebruik maken van containers of systemen die minder dan 25 liter water bevatten. Deze exposanten dienen echter wel aan dit reglement te voldoen.

Alle open watersystemen (bijvoorbeeld vijvers, bubbelbaden, fonteinen en dergelijke) dienen, onafhankelijk van de temperatuur, ten allen tijde tenminste 0,3 milligram werkzaam chloor per liter water te bevatten (de werkzaamheid van chloor is afhankelijk van de pH). Als alternatief voor chloor zijn alleen andere desinfectietechnieken toegestaan als daarvoor uitdrukkelijk toestemming voor is verleend door Van der Laan. Het chloorgehalte zal dagelijks worden gecontroleerd door Van der Laan.

Uitzondering:
Slechts na goedkeuring door Van der Laan zijn waterbassins waarin zich vissen of andere levende dieren bevinden, uitgezonderd van chlorering. Hierin zijn sproeiers, fonteinen en alle systemen die aerosolvormend werken beslist NIET toegestaan.
Tenzij anders vermeld treedt firma Van der Laan als controlerende instantie op namens Ahoy Rotterdam.
Iedere exposant dient mee te werken aan alle mogelijke tests, bemonsteringen en keuringen door of namens Ahoy Rotterdam en officiële instanties.
Water uit de brandslanghaspels mag in geen geval worden benut, uitgezonderd voor blusdoeleinden.
Exposanten dienen zich er van bewust te zijn dat Legionella-controles onaangekondigd gehouden kunnen worden door bijvoorbeeld de Inspectie Milieuhygiene.
Het gebruik van luchtbevochtigers (uitgezonderd de bevochtigers die werken met stoom) is verboden.
Exposanten die het legionellareglement niet naleven en/of de voorzorgsmaatregelen niet in acht hebben genomen, kunnen, indien onjuist gebruik van water wordt geconstateerd wordt, worden verwijderd van de beurs/het evenement.
Alle water waarmee wordt geëxposeerd, dient betrokken te worden uit het leidingsysteem van Ahoy Rotterdam.

Muziek
Om geluidsoverlast te voorkomen, is het gebruik van live muziek of versterkt geluid, in welke andere vorm dan ook, niet toegestaan, mits goedgekeurd door de organisatie. Op deze wijze kunnen wij overzicht bewaren over datgene wat gaat plaatsvinden. Indien u speciale activiteiten op uw stand gaat organiseren kunt u contact opnemen met Marit Wüst, m.wust@ahoy.nl. Niet aangemelde activiteiten kunnen door de organisatie worden verwijderd.

Rookbeleid
Zoals de gehele publieke sector is ook Ahoy Rotterdam geheel rookvrij. Er zijn speciale rookruimtes in de binnentuinen ingericht. Naleving van dit beleid wordt door Ahoy Rotterdam streng gecontroleerd, het is immers een wettelijke verplichting. Wij vertrouwen op uw begrip en wensen u een fris verblijf in Ahoy Rotterdam toe!

Routebeschrijving
Vanuit richting Dordrecht / Gorinchem
Op de A16 / A15 richting Rotterdam (ver)volgt u de A15 richting Europoort. Op het knooppunt Vaanplein neemt u de afslag Zuidplein / Ahoy. U rijdt nu op de Vaanweg. U volgt nu de borden Ahoy.
Vanuit richting Utrecht
Op de A20 richting Rotterdam houdt u bij knooppunt Terbregseplein de A16 richting Dordrecht aan. Na de Van Brienenoordbrug volgt u de A15 richting Europoort. Zie verder routebeschrijving vanuit richting Dordrecht.
Vanuit richting Amsterdam / Den Haag
Op de A13 richting Rotterdam houdt u bij knooppunt Kleinpolderplein de A20 en vervolgens bij knooppunt Terbregseplein de A16 richting Dordrecht aan. Na de Van Brienenoordbrug volgt u de A15 richting Europoort. Zie verder routebeschrijving vanuit richting Dordrecht.
Vanuit richting Hoek van Holland
Op de A20 richting Utrecht houdt u bij knooppunt Kethelplein de A4 richting Ring Rotterdam (zuid) aan. Na de Beneluxtunnel volgt u bij knooppunt Beneluxplein de A15 richting Nijmegen. Op het knooppunt Vaanplein neemt u de afslag Zuidplein / Ahoy. U rijdt nu op de Vaanweg. U volgt nu de borden Ahoy.
Vanuit richting Roosendaal / Zierikzee
Aan het einde van de A29 (knooppunt Vaanplein) gaat u rechtdoor richting Zuidplein / Ahoy. Zie verder routebeschrijving vanuit richting Dordrecht.
Openbaar vervoer
Vanaf Rotterdam CS neemt u de metro richting Spijkenisse of richting Slinge. U stapt uit bij de halte Zuidplein. Vanaf hier loopt u in ± 5 minuten naar Ahoy Rotterdam.

Schade aan de hal
Indien door een exposant of standbouwer op enigerlei wijze schade wordt toegebracht aan de hallen of eigendommen van Ahoy Rotterdam, dan zijn de kosten van herstel voor rekening van die exposant of standbouwer.

Vloerbelasting
In Hal 1 bedraagt de vloerbelasting 2500 kg/m².
De vloerbelasting in Hal 2 t/m 6 bedraagt 1000 kg/m².
Op sommige locaties kunnen zwaardere gewichten worden geplaatst. U kunt hieromtrent contact opnemen met de organisatie.

Vuilafvoer
De exposant, respectievelijk de standbouwer is verplicht het afval in de daartoe bestemde containers te deponeren. Indien er sprake is van een buitensporige hoeveelheid afval, dient een exposant en/of standbouwer bij Ahoy Facility Services extra containers te bestellen. Gelieve na sluitingstijd uw dagelijkse afval van de beurs/het evenement in afgesloten vuilniszakken en/of dozen in het gangpad te plaatsen.

Schoonmaakwerkzaamheden
Schoonmaak werkzaamheden worden onder toezicht van Ahoy Rotterdam door haar vaste toeleverancier uitgevoerd en komen voor rekening van de exposant. In het kader van de Wet Milieubeheer is Ahoy Rotterdam verplicht het afval gescheiden van het complex af te voeren. Het betreft de volgende stromen: hout, papier/karton, ijzer, glas, KGA en restafval.
De exposant verplicht zich mee te werken aan deze gescheiden vuilafvoer door afval zoveel mogelijk gescheiden aan te bieden vanaf de stand en de paden vrij te houden van vuil en overige materialen. Materialen en middelen welke na de afbouwtijd in Ahoy Rotterdam achterblijven zullen door Ahoy Rotterdam worden afgevoerd. Kosten voor verwijdering worden ten laste van de exposant gelegd.
Lege blikken verf kunnen als KGA worden aangeboden. Halfvolle blikken en overige verfmaterialen dient men retour te nemen. Eventuele kosten van verwijdering van verf etc. komen voor rekening van de exposant.
De exposant dient er voor zorg te dragen dat de hal tape-vrij wordt opgeleverd. Er mag alleen tape worden gebruikt die geen lijmresten achterlaat, zoals glasweefsel tape. Bij toepassing van onjuiste tape zullen de kosten voor verwijdering voor rekening de exposant komen.

  Founding partners
  • Bidfood
  • Eijsink Afrekensystemen B.V.
  • Heineken
  • J. van Doorn B.V.
  • Nice to Meat
  • Rational
  • Royaan
  • Rungis
  • Satelliet
  • Schmidt Zeevis
  • Verwiel en Wijngaard
  • Winterhalter Nederland BV
  Branchepartners
  • AF&BM
  • Bocuse d'Or
  • De Buik van Rotterdam
  • Euro-Toques Nederland
  • Gastronomisch Gilde
  • Gastvrijheidsgilde
  • Hotello TOP
  • HSMAI
  • Kenniscentrum voor Bier
  • KHN
  • Nederlands Patisserie Team
  • Nix18
  • SVH


  Mediapartners
  • Algemeen Dagblad
  • Culinaire Saisonnier
  • De Restaurant Krant
  • Dolce Magazine
  • Entree magazine
  • Gastronomie
  • Hospitality Management
  • Kokswereld
  • Marktaanbod Horeca
  • Misset Horeca
  • Pâtisserie & Desserts
  • Wine & Food Association